Zwavelzuur 15% 20 l bulk 26 kg Alleen Afhalen ! Alleen PRIVE gebruik zwembad

Oorspronkelijke prijs was: € 59,00.Huidige prijs is: € 49,00.

3 op voorraad (kan nabesteld worden)

Beschrijving

Alleen levering aan zwembaden groter dan 40 kub

Dit artikel kan alleen worden afgehaald in onze showroom in Franeker.( bezorgen mogelijk maar op route en eerst overleg.)

Gevarenaanduidingen
Bijtend

Opslag: In een afgesloten glazen fles, droog en in een goed geventileerde ruimte bewaren. Gescheiden van basen, metalen en organische stoffen.

H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden
Voorzorgsmaatregelingen
Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, gebruik makend van zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker.

P260 – Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P264 – Na het werken met dit product … grondig wassen.
P280 – Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P363 – Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.